Het einde van de winkelstadjes

We moeten evolueren naar heel andere steden, stadjes, dorpen en wijken, schrijft Guy Tegenbos in zijn column “De Bomen en het Bos” in De Standaard van woensdag 4 oktober 2017.

Lees de tekst in de krant       http://www.standaard.be/cnt/dmf20171003_03110373

Of lees de tekst hieronder:

 

Het einde van de winkelstadjes

We moeten evolueren naar heel andere steden, stadjes, dorpen en wijken. Maar ons beleid is daar nog niet echt aan toe. Neem nu de hyperactieve Vlaamse minister Bart Tommelein (Open VLD) en een voorstelletje van hem: hij wil subsidies – belastingvrijstelling – invoeren om de bovenverdiepingen van winkelstraten te bevolken.

Het verbaast een beetje, want in energiezaken is hij voluntaristischer. In dat domein doet hij een beroep op de verantwoordelijkheidszin van de Vlaamse burgers en bedrijven om Vlaanderen zónder subsidiëring vol te zetten met zonne­panelen en windmolens. Maar voor de winkelstraten is dat dus anders. Hij vond een oude subsidieregeling die hij wil ‘ombouwen’.

Een heel oude regeling kende belastingvermindering toe als je een winkelruimte omvormde tot woning. Ooit heeft een politicus in een vorige eeuw gedacht dat hij zich daarmee onsterfelijk kon maken, of dat hij toch alleszins enkele kiezers blij kon maken. Maar de regeling was zo slecht opgesteld dat ze nauwelijks is toegepast. Tommelein wil ze aanpassen om de inrichting van woningen in de verdiepingen boven de winkels te subsidiëren.

Toch zou de minister de regeling beter gewoon afstoffen en behouden. Want ook al is de leegstand van die bovenverdiepingen een probleem, dat verdwijnt in het niet als de ­benedenverdiepingen, de winkels zelf, blijven leegstaan. En dat is waar we mee worstelen: de grote gaten die enkele jaren geleden in de winkelstraten van onze stadjes, wijken en dorpen geslagen zijn, zijn niet verdwenen, zoals men hoopte.

Ook na ‘de crisis’ zijn die gaten blijven bestaan. De inspanningen van de lokale over­heden om de winkelvlucht te keren, hebben in de meeste gevallen niets opgebracht. Het Vlaamse beleid van ‘kernversterking’ evenmin. De leegstand in die winkelstraten grijpt almaar verder om zich heen. De oorzaak? De baan­winkels, de winkelcentra in the middle of nowhere, de grote shoppingoppervlakten aan de rand van de steden. En bovenal het onlineshoppen, dat definitief is doorgebroken. De alomtegenwoordigheid van de witte bestelwagens met Nederlandse nummerplaat (België heeft de boot van die business totaal gemist) bewijst dit.

Alleen de grote belevingswinkel­centra zoals de Meir in Antwerpen en de Veldstraat in Gent, houden stand. Het winkelaanbod in de kleine winkelstadjes en -straten wordt almaar magerder.

Maar elk nadeel heb zijn voordeel. Die leegstand dwingt eigenaars en ruimte­lijke planners om nieuwe functies te zoeken voor de vrijgekomen plaats. Wonen is de meest voor de hand liggende nieuwe functie. Die zal er komen, wellicht zelfs zonder fiscale stimuli.

Veel wijst in die richting. De Vlaamse bouwmeester roept de verdere verkaveling en betonnering van Vlaanderen een halt toe. Wonen doe je voortaan in de steden, stadjes en dorpscentra. De nieuwe ouderen zijn overigens al een tijdje bezig hun eengezinswoningen en villa’s in groene buiten­wijken te verlaten voor de stads- en dorpskernen waar in ijltempo appartementen verrijzen.

Beleggers komen tot vaststelling dat ouderen geen zin hebben in de serviceflats die ze pas bouwden in the middle of ­nowhere, waar de bewoners alleen naar de konijntjes en naar elkaar kunnen kijken. De vergrijzende babyboomers willen zo lang mogelijk in een eigen woning blijven: in een stads- of dorpscentrum waar iets te beleven is, en met zorg aan huis.

Ouderen hebben geen zin in

serviceflats in the middle of

nowhere, waar de bewoners

alleen naar de konijntjes en

naar elkaar kunnen kijken

De persoonsvolgende financiering die minister Jo Vandeurzen (CD&V) in de gehandicaptensector invoerde, zal veel personen met een beperking weg­halen uit de instellingen in het groen en hen zelfstandig laten wonen in dorp of stad met een budget voor zorg aan huis. Hetzelfde financieringsbeginsel zal doordringen in de ouderenzorg en de evoluties daar nog versterken.

Er is nood aan een ander ontwikkelingsconcept voor onze steden, stadjes, dorpen en wijken. De beklemtoning van de winkelfunctie in de centra maakt plaats voor gemengd wonen, met minder winkels, meer buurtzorgdiensten, vermenging van ouderen- en jongerenopvang, meer beleving en cultuur en horeca.

De discussies over autovrije straten versus parkeerplaatsen voor de deuren van de winkels zullen plaats maken voor dwingende vragen aan gemeentebesturen voor straten zonder hindernissen. Die zullen komen van allianties van jonge gezinnen met buggy’s, ouderen en rolstoelgebruikers.

De gemeentebestuurders die we over een jaar kiezen, moeten die nieuwe visie vorm kunnen geven. Ze moeten eigenaars, promotoren, zorgaanbieders, investeerders, die visie bijbrengen en ze op dat spoor helpen, desnoods met, maar liefst zonder subsidies. Oei, gaan we zulke bestuurders vinden?

Guy Tegenbos is gewezen redacteur van De Standaard. Tweewekelijks laat hij zijn blik gaan over politiek en beleid.