Euthanasie, palliatieve zorg, patiëntenrechten, wat is er van dat Belgisch compromis geworden?

Euthanasie, palliatieve zorg, en de patiëntenrechten,  ze maakten in 2002 deel uit van een hoogst klassiek ‘Belgisch’ compromis. Wat is ervan geworden, vijftien jaar later? Guy Tegenbos heeft het erover in een column in Peiler, het tijdschrift over Palliatieve Zorg en het Levenseinde.

 

Een Belgisch compromis zoals in oude dagen

In het jaar 2002, tijdens de paars-groene regering Verhofstadt, kwam, na jarenlange heftige politiek strijd een groot typisch-Belgisch compromis tot stand, eentje zoals in de oude dagen. Een trio van wetten werd uitgevaardigd.

De ‘vrijzinnigen’ kregen hun euthanasiewet als ‘de katholieken’ een wet over de palliatieve zorg kregen en ‘de groenen’ kregen een wet op de patiëntenrechten, in ruil voor hun medewerking aan het eerste deel van het compromis.

Inhoudelijk lagen de zaken veel complexer dan dat.

Bij ‘de katholieken’ waren er die ook te vinden waren voor euthanasie; en bij ‘de vrijzinnigen’ waren er ook veel die daarover terughoudend tot negatief waren.

Ook bij ‘de vrijzinnigen’ was de vraag naar een regelgeving voor de palliatieve zorg zeer groot.

En natuurlijk waren niet enkel ‘de groenen’ vragende partij voor patiëntenrechten.

 

De traditie van die grote Belgische compromissen heeft vele nadelen, maar toch ook voordelen. Met die drie wetten liepen we plots voorop inzake euthanasie en palliatieve zorg, en konden we de rest van de beschaafde wereld bijbenen inzake patiëntenrechten.

 

Wat is er nadien met die wetten gebeurd?

Ha, ook typisch Belgisch! Belgische politici zijn vooral geïnteresseerd in het nemen van beslissingen, het uitvaardigen van wetten. Die beslissingen en wetten in de praktijk brengen, is niet hun sterkste zijde.

Bij de goedkeuring van de euthanasiewet, werd beslist dat de overheid meteen een informatiecampagne zou starten om de inhoud van de wet goed uit te leggen aan de bevolking. Maar dat werd nooit uitgevoerd. Uitleggen wat er in de wet stond, was moeilijker dan de wet maken.

Er werd wel een evaluatiecommissie opgericht.

 

Sinds de wet op de palliatieve zorg, is er niet veel meer verbeterd aan de uitbouw van die zorg, en zijn we de voorsprong die we hadden in Europa, geleidelijk aan het kwijt spelen.

Vermoedelijk past de

helft van de artsen de

patiëntenrechten toe

 

De wet op de patiëntenrechten kreeg nauwelijks aandacht en na een aantal jaren was nog maar één vijfde van de artsen en de verplegenden goed op de hoogte van de inhoud van die wet. Ze werd dan ook nauwelijks toegepast.

Vandaag is – volgens het Vlaams Patiëntenplatform (VPP) – nog altijd een vijfde van de zorgprofessionals niét op de hoogte van de inhoud van de wet, en vermoedelijk past amper de helft van de artsen ze toe zoals het hoort.

 

Nog typisch Belgisch: de wijze waarop de federale wetten worden toegepast, verschilt sterk tussen Vlamingen en Franstaligen. Euthanasie – alleszins aangegeven euthanasie – is nog altijd voor drie kwart een Vlaamse aangelegenheid. Belgischer kan het niet.

 

Ook Belgisch: ‘Katholieke’ ziekenhuizen weigerden een tijdlang de euthanasiewet toe te passen. Vandaag is dat sterk verminderd – de psychiatrische instellingen van de Broeders van Liefde voeren zelfs een heroïsche strijd tegen Rome voor de toepassing van euthanasie in hun instellingen. Wel is er in ziekenhuizen met een katholieke voorgeschiedenis, nog een sterkere voorkeur voor palliatieve sedatie dan elders. Maar ook in andere ziekenhuizen zit die sedatie in de lift zit, omdat ze geen papierwerk en zo vergt.

Wie brengt de gedachten

in beweging? De wetten

en de wettenmakers?

Die laatste vaststellingen leren wel dat hoe dan ook, in de hoofden en harten van de inwoners van dit land, veel veranderd is en dat we inzake openheid over levenseindevragen, mijlen voorop lopen: de meeste Westerse landen kennen géén wetgeving die  euthanasie toelaat.

Hier aanvaardt intussen haast iedere burger dat euthanasie in bepaalde gevallen moet mogelijk zijn. In de rest van de wereld – de Benelux uitgezonderd – is dit niet zo.

Hier is iedereen is voorstander van de uitbouw van palliatieve zorg en de bevolking is het hier normaal gaan vinden dat de patiënt minstens mee aan de stuur van zijn gezondheidszorg zit.

Dat is driemaal een enorme vooruitgang.

 

De vraag is hoe die vooruitgang is tot stand gekomen.

Ik twijfel of de grote politieke discussies over die dossiers tot veel verandering in de gedachten leiden hebben geleid. De betrokken politici denken dat zij een grote rol gespeeld hebben.

Ik denk dat veel andere factoren en actoren meegespeeld hebben. Gezagvolle stemmen uit de samenleving, onder meer.

Ooit moeten toch eens enkele studenten politieke wetenschap haarfijn gaan uitpluizen welke acties en actoren die verandering in de gedachten tot stand gebracht hebben.

Het is informatie die we goed kunnen gebruiken in andere dossiers. Weten hoe de hoofden en de harten van de mensen veranderen, is erg belangrijk om weten.

 

 

Guy Tegenbos

Senior Journalist en Columnist van De Standaard.

 

 

 

Deze column verscheen – in licht ingekorte versie – op de laatste column-pagina van het oktobernummer van Peiler, het Tijdschrift over Palliatieve Zorg en het Levenseinde.

http://forumpalliatievezorg.be/app/uploads/2014/12/PEILER04_OKT2017.pdf