Wie betaalt de cadeautjes die de overheid uitdeelt?

In zijn column ‘De Bomen en het Bos’ in De Standaard van woensdag 8 november 2017 schrijft Guy Tegenbos over ‘de wet van de politieke cadeautjes’, aan de hand van de ontsporingen van de subsidiëring van de zonnepanelen en van de dienstencheques. Die laatste kosten de belastingbetaler intussen al 1,3 miljard euro.

 

U kan de tekst lezen zoals hij in De Standaard verscheen

http://www.standaard.be/cnt/dmf20171107_03175447

 

of u kan hem lezen hieronder

 

 

 

Wie betaalt de cadeautjes die de overheid uitdeelt?

 

Het is met de dienstencheques zoals met de zonnepanelen. Het was nodig ze bij de aanvang flink te subsidiëren. Ze móésten immers snel doordringen.

Het was in beide gevallen de bedoeling de subsidiëring daarna geleidelijk terug te schroeven. Maar dat gebeurde niet, alleszins niet tijdig. In beide gevallen is er sprake van ontsporing.

Omdat de overheid haar subsidiëring niet deed dalen parallel met de dalende prijzen en de stijgende opbrengsten van de zonnepanelen, boekten de eigenaars ervan jarenlang zeer hoge winsten op hun investering. Wie betaalde die rekening? De burgers die geen zonnepanelen hadden, betaalden extra voor hun buren die er wel hadden. En daarnaast liet de overheid een reusachtige schuldenberg groeien van nog te betalen groenestroomcertificaten.

De subsidiëring is uiteindelijk stopgezet, en om de schuldenberg weg te werken voerde de overheid een Turteltaks in van 100 euro per gezin. De politica die boodschapper speelde voor dat laatste – Annemie Turtelboom (Open VLD) – werd door haar partij nadien weggestuurd, zodat zij de schuld kreeg en haar partij onschuldig leek.

 

Een koekjesproducent die een nieuwe variant zwaar afgeprijsd in de markt zet om die te lanceren, behoudt dat tarief geen járen: hij voelt snel aan wanneer hij de prijs kan optrekken. Een overheid blijkbaar niet. Waarom niet? Daar speelt wat men ‘de wet van de politieke cadeautjes’ kan noemen. Een (onstabiele) politieke overheid is altijd banger voor de kleine groep burgers aan wie ze een voordeel of een cadeautje toekende en die boos kan worden als dat voordeel verdwijnt, dan voor de grote groep van alle andere burgers die niets kregen en die de rekening van dat cadeautje betaalden maar meestal niet zo helder zagen hoeveel dit hen kostte.

Bij de invoering van de Turteltaks werd dit ineens zichtbaar. Plots moest ieder gezin 100 euro per jaar extra betalen voor anderen die zonnepanelen hadden. Dat werd niet gepikt. Toen krabbelde de politiek meteen terug.

De politieke overheid is altijd banger

voor de kleine groep die ze een cadeautje

gaf dan voor de grote groep die de rekening

van dat cadeautje moet betalen

Het verhaal van de dienstencheques loopt daarmee parallel. Die cheques moesten ook snel doordringen. Het wàs ook een belangrijke uitvinding. Ze creëerde banen voor laaggeschoolden die nog massaal in de werkloosheid zaten en er niet uit raakten. Ze sneed het massale poets-zwartwerk de pas af. Ze maakte huishoudhulp breed betaalbaar en dat maakte het leven van veel ouderen lichter en was ook een reuzenhulp voor jonge tweeverdieners voor wie de combinatie werk en gezin plots draaglijker werd.

Dat verantwoordde de subsidiëring van die banen in 2004.

Maar er werd met dubbel krijt gesubsidieerd. De socialisten in de paars-groene regering wilden een directe subsidiëring, de liberalen wilden werken met een fiscale aftrek. Het resultaat was dat beide vormen van subsidiëring gehanteerd werden en dat de prijs voor de gebruiker netto daalde tot ongeveer 5 euro per uur.

De socialisten wilden directe

subsidiëring, de liberalen fiscale aftrek;

de gebruikers kregen beide

Die prijs van de cheques is intussen nog maar gestegen tot 7 euro (na fiscale aftrek), nog altijd ver onder de marktprijs. Van de belofte om de gebruikers stilaan te leren meer te betalen, kwam niets in huis. Het Vlaams regeerakkoord belooft de huidige tarieven en aftrek te handhaven tot 2019.

Het resultaat is dat de vraag zo groot is dat er personeel tekort is, en dat grote groepen Oost- en Midden-Europese vrouwen ingevoerd worden voor die jobs, en dat de cowboys onder de dienstenchequebedrijven personeel weglokken bij hun concurrenten met bedrijfswagens. Hallucinant.

Aanvankelijk was nooit erg duidelijk hoeveel dit systeem kostte, maar door de overdracht aan de deelstaten wel. Het kost in Vlaanderen 1,17 miljard euro aan subsidies van het departement werk en 150 miljoen aan fiscale aftrekken. Samen 1,3 miljard euro. Een kleine 700.000 Vlamingen gebruiken de cheques (een kwart van de gezinnen), en 70.000 inwoners van Vlaanderen hebben daardoor een baan (1,2 procent). De resterende 70 procent van de bevolking betaalt de factuur: gemiddeld 220 euro per persoon, 500 euro per gezin per jaar.

Ik verschil dit keer ten dele van mening met Ive Marx (UA). Die liet eerder in deze krant verstaan dat die subsidiëring niet (meer) wenselijk is (DS 7 november). Ik leun meer aan bij zijn collega, Bea Cantillon (UA), die meent dat het nodig blijft laaggeschoolde arbeid te subsidiëren, omdat er anders helemaal geen banen overblijven voor die groep.

Maar de prijs van die arbeid voor de gebruiker kan omhoog, de subsidiëring kan in stapjes omlaag en de fiscale aftrek moet weg. Maar dat zal niet gebeuren zolang de niet-gebruikers niet beseffen hoeveel dit systeem hen kost.

We moeten de dienstenchequebanen

niet afschaffen, alleen duurder maken

Overigens gaan onze politici nog altijd door op dit slechte pad. De flexi-jobs die ze recent in het leven riepen, zijn banen waarvoor weinig sociale bijdragen en geen belastingen betaald worden: de ondernemers en al wie zo’n baantje heeft, zijn blij. Werk loont, roepen zij uit. De andere burgers beseffen nog niet dat zij ook werken, maar dat het voor hen minder loont, omdat zij op hun arbeid nog de hoge sociale en fiscale bijdragen betalen.

Het voorstel om mensen 500 euro per maand te laten bijverdienen zonder sociale bijdragen en belastingen te moeten betalen, is in hetzelfde bedje ziek. De mensen aan wie dat voordeeltje gegeven wordt, zijn natuurlijk blij. Zij die er niet van kunnen genieten, betalen de factuur.

Maar zolang de politiek kan verstoppen hoeveel die factuur bedraagt, zal zij doorgaan met het uitdelen van cadeautjes, in plaats van aan serieuze algemene lastenverlaging op arbeid te doen.

Guy Tegenbos is gewezen redacteur van deze krant. Tweewekelijks laat hij zijn blik gaan over politiek en beleid.