Gezondheidskloof wordt dieper en breder

Is onze gezondheidszorg wel zo sociaal als verkondigd wordt?  En vechten we wel echt tegen gezondheidsongelijkheid?  Guy Tegenbos is erg kritisch daarover in een artikel dat hij schreef voor het novembernummer 2017 van Het Vrije Woord.

 

De Gezondheidskloof wordt breder en dieper

 

“Wij hebben de beste, de meest sociale en de meest toegankelijke gezondheidszorg ter wereld.” Onze leiders en al wie betrokken is bij het beheer van het gezondheidssysteem, verkondigen dit: politieke partijen van links en van rechts, ziekenfondsen en artsenorganisaties van alle kleuren, ziekenhuisdirecties, vakbonden, werkgeversorganisaties, …

Strookt dat met de werkelijkheid?

De formele toegankelijkheid is alleszins oké. Toch voor wat de curatieve zorg betreft. Bijna nergens ter wereld kan men zo vrij en onbeperkt artsen en andere zorgverstrekkers raadplegen en ziekenhuizen bezoeken. Men kan vrij zijn arts en zijn ziekenhuis kiezen, en wie een tweede, derde, vierde opinie wil van een andere arts, kan die vragen en zal die ook terugbetaald krijgen.

Is de financiële toegankelijkheid ook oké? Alle hogergenoemden zullen uitroepen van wel. Ze hebben inderdaad constant aandacht voor terugbetalingsregelingen voor allerlei behandelingen, en ze passen die ook aan voor de laagste inkomens.

Ze hebben – met alle respect – echter vooral aandacht voor hun inspanningen. Niet voor de resultaten. Want wat blijkt? Die politiek werkt maar matig.  Ondanks alle maatregelen, meldt een aanzienlijk deel van de bevolking dat ze het gebruik van medische diensten uitstellen of afstellen wegens geldgebrek: 12 procent (variërend van 5 procent in Vlaanderen tot meer dan 20 procent in Brussel); onder de lage inkomens is het meer dan 20 procent, één op de vijf gezinnen dus.

Nader toezien

Bij nader toezien blijkt dat de gezondheidszorg in ons land, ondanks vele ‘sociale’ inspanningen, feitelijk noig altijd op het lijf geschreven is van de midden- en hogere klasse. Bewijs: het aandeel dat de patiënt zelf cash betaalt voor zijn gezondheidszorg is in ons land bij de hoogste in Europa. Het bedraagt 28 à 30 procent.

Er zijn wel in onze ziekteverzekering veel ‘correcties’ daarop: regelingen die deze hoge uitgaven verlagen voor mensen met een laag inkomen. De ‘verhoogde tegemoetkoming’ – een verhoogd terugbetalingstarief – is een voorbeeld daarvan. Voor een raadpleging bij een huisarts die +- 25 euro kost, krijgt die groep 24 euro terugbetaald.

Maar zo simpel is het dan ook weer niet. België handhaafde tot voor kort de dwaze regel dat ook deze mensen eerst die 25 euro moesten neertellen,voor ze een aanvraag konden indienen om de 24 euro terugbetaald te krijgen. Als je gewoon geen 25 euro hébt, brengt die verhoogde tegemoetkoming je geen stap verder. De recente uitbreiding van de ‘regeling derde betaler’ (rechtstreekse afrekening van het honorarium tussen arts en ziekenfonds) heeft nu eindelijk tot gevolg dat armen inderdaad effectief maar 1 euro moeten neertellen.  Maar dat geldt nog niet bij de tandartsen en zo.

De kloof blijft

 Leiden die ‘correcties’ ook tot een grote gelijkheid van de Belgen inzake het resultaat, hun gezondheid? Helaas niet.

Erger zelfs: er zijn aanduidingen dat de verschillen zelfs toenemen: breder en dieper worden. Er is sprake van een echte gezondheidskloof.

Er zijn twee simpele vragen om dat af te meten: leven armen en laaggeschoolden even lang als rijken en hooggeschoolden? En: zijn er verschillen in het aantal gezonde levensjaren tussen hoog- en laaggeschoolden?

De cijfers daarover zijn dramatisch.

Ondanks alle inspanningen, blijkt dat mensen die onderaan de sociale ladder staan, vele jaren vroeger sterven dan degenen die bovenaan staan. De verschillen zijn even schokkend als de ‘gezonde levensjaren’ geteld worden.

Neem even twee mannen die 50 geworden zijn.

De hooggeschoolde heeft op dat ogenblik gemiddeld nog 34,3 jaren te leven, waarvan 21,6 jaar in goede gezondheid.

De laaggeschoolde heeft nog maar 24,7 jaar te verwachten (10 jaar minder) waarvan 13,3 in goede gezondheid (8 jaar minder).

Er zijn ook grote regionale verschillen. Een Waalse man sterft gemiddeld ruim 2,5 jaar vroeger dan een Vlaamse. De eerste wordt gemiddeld 79,6, de tweede 82,2. De Brusselaar zit tussen de twee (81,20).

 Die verschillen zijn groot, en zijn zeker niet kleiner dan in landen waarvan men hier zegt dat ze een minder toegankelijk of minder sociaal gezondheidssysteem hebben. Merkwaardig.

Niet op agenda

In veel landen zijn die verschillen (‘de gezondheidskloof’) een hot isue; hier wordt er nauwelijks over gesproken. Ze staan niet op de agenda. Partijen van links of van rechts maken er geen issue van. Pressiegroepen ook zelden. Zelfs over de regionale verschillen wordt hier niet of nauwelijks gerept.

En als erover over die sociale verschillen gesproken wordt, is dat weinig wetenschappelijk en vooral ideologisch.

In de meeste gevallen wordt verwezen naar het ongezond gedrag en de ongezonde levenswijze van de lagergeschoolden.

Daar zit een stukje waarheid in. Maar de mindere gezondheid van de lagergeschoolden heeft vooral te maken met hun minder gezonde werk-, leef- en woonomgeving. Het blijkt ook dat mensen maar aandacht kunnen geven aan gezondheid als andere primaire noden voldaan zijn. Bovendien spreken het gezondheidssysteem, de preventieve zorg en de gezondheidsopvoeding letterlijk en figuurlijk de taal van de hogere en middenklasse. Lagergeschoolden en zeker de talrijke recent-geïmmigreerden lopen erin verloren of worden er niet door aangesproken. De gezondheidszorg mag formeel en financieel toegankelijk zijn, cultureel is dat niet het geval.

Culturele muren slopen

 Men besteedt hier heel veel inkt en onderhandelingstijd aan één facet van de zaak: de terugbetalingstarieven in de curatieve zorg. Met de beste bedoelingen. Maar een systematische politiek om de gezondheidsverschillen in de breedte en de diepte te verkleinen, is er niet.

Gezondheidsverschillen verkleinen doe je door op vele vlakken tegelijk te ageren: de formele en financiële toegankelijkheid zijn belangrijk, maar het slopen van de culturele muren rond de gezondheidszorg is nog belangrijker. De preventieve zorg en de gezondheidsopvoeding zijn cruciaal maar zijn hier nog vaak – niet altijd, er is beterschap! – gesteld in een taal die niet-hooggeschoolden amper begrijpen. Er is ook meer aandacht nodig voor de gezondheid van het woon-, werk- en leefmilieu.

Goed beleid laat zich bijstaan door de wetenschap, en laat systematisch meten wat de effecten zijn van het beleid. In België meet men zelden het effect van het beleid dat men voert. Men volgt vooral op of de belangengroepen nog van hun oren maken.  En over de gezondheidskloof, doen de meeste belangengroepen dat niet, of niet echt.

 

Guy Tegenbos,

Senior redacteur en columnist van De Standaard

 

 

 

 

https://www.h-vv.be/het-vrije-woord-magazine