Er rijden voortaan minstens enkele treinen

Het parlement heeft een wet goedgekeurd die het staken bij de spoorwegen beperkt. Hadden de spoorvakbonden zich verantwoordelijk gedragen zoals de vakbonden in de gezondheidszorg, was die wet niet nodig geweest. Dat schrijft Guy Tegenbos in een column waarvan een licht ingekorte versie verscheen in Artsenkrant van 24 november 2017.

 

 

 

Er rijden voortaan minstens enkele treinen

 

Eindelijk. Deze maand heeft het parlement een wet goedgekeurd die belooft dat tijdens stakingen, de spoorwegen toch minimale diensten leveren.

Het spoorpersoneel mag staken, daar niet van, maar er moeten op elke lijn minstens enkele treinen rijden. Dat is al een halve eeuw de vraag. Regering en parlement doen eindelijk wat hun voorgangers niet durfden: ingaan tegen de spoorvakbonden die onbeperkt stakinsgrecht eisen.

De vraag van de samenleving werd uitgelokt door het onverantwoord gedrag van sommige spoorvakbonden en –bondjes en van sommige groepjes vakbondsleden. In sommige periodes staken ze om de haverklap en wordt het openbaar vervoer onverwacht verlamd, vaak door kleine groepjes of om zuiver politieke redenen.

In gezondheids- en welzijnsdiensten zijn er bij sociale conflicten ook wel eens enkele ontsporingen geweest (waarna de provinciegoeverneurs personeelsleden opeisten), maar over het algemeen gedragen de vakbonden en de werkgevers zich voorbeeldig in die sector en maken ze, zoals het hoort, pragmatische afspraken: tijdens stakingen wordt er gewerkt zoals in de weekends: wat dringend is, vindt doorgang en de patiënten krijgen de verzorging waarop ze recht hebben. En iedereen wordt ruim vooraf verwittigd.

Hadden de spoorvakbonden zich ook zo gedragen, was deze nieuwe wet niet nodig geweest.

Om de halverklap staken en op zo’n manier dat reizigers de gevolgen totaal niet kunnen inschatten, is niet verantwoord. Om drie redenen. De spoorwegen vervullen een te cruciale economische rol om het personen- engoederenvervoer totaal te mogen verlammen. Ten tweede zijn er sociale redenen: veel mensen zijn afhankelijk van het spoor om bijvoorbeeld familieleden in het ziekenhuis te bezoeken, om op school te raken, om examens af te leggen. Er is ook het arbeidsrecht: kleine groepen stakers mogen de werkwilligen hun recht om te werken niet afblokken.

Slappe thee

Wat de regering uiteindelijk in de wet heeft gezet, is maar slappe thee. De werknemers moeten enkel drie dagen vooraf melden of ze staken of niet, zodat de NMBS kan berekenen en meedelen welke treinen ze kan laten rijden en welke niet. Dat is minder dan gevraagd, maar het is al iets.

Nog zo’n dossier

De regering heeft echter nog zo’n dossier dat ze dringend moet aanpakken. De minimale dienstverlening van het gevangenispersoneel tijdens stakingen. Ook daar heerst al jaren de totale onverantwoordelijkheid en wordt een pragmatische regeling naar het model van de gezondheidszorg afgewezen. Om de halverklap zijn er kleine stakingen, en geregeld grote, zoals vorig jaar de acht weken durende staking in de Waalse en Brusselse gevangenissen. De cipiers verlaten hun werk en laten de verantwoordelijkheid tegenover de gevangenen, vallen. Overbelaste en daartoe niet opgeleide politieagenten moeten het werk dan overnemen.

België is al meermaals veroordeeld door internationale rechtbanken wegens miskenning van de fundamentele rechten van gevangenen. Ook eigen rechtbanken deden dat al. Wekenlang niet normaal kunnen douchen, wandelen, contact hebben met de familie, … (in gevangenissen die vaak zo verouderd zijn dat het leven daar vaak sowieso al niet te doen is) is niet aanvaardbaar. Dat is gevangenen gijzelen.

Als de cipiersvakbonden het model van de gezondheidssector afwijzen, moet de regering een wet goedkeuren die paal en perk stelt aan het onverantwoord stakingsgedrag.

 

Guy Tegenbos

Columnist bij De Standaard

 

Deze column verscheen licht ingekort in Artsenkrant

http://www.artsenkrant.be