Komt Diner des Belges terug?

 SOCIAAL OVERLEG

30 april 2021. Het sociaal overleg blijft in het honderd lopen. Was het ooit anders? En komt dat dan ooit terug? Guy Tegenbos blikte terug in de krant van 30 april 2021.

De vakbonden en werkgevers slagen er almaar minder in om akkoorden te sluiten. Het tweejaarlijkse loonoverleg is elke keer een pijnlijke bevalling. Dit jaar lijkt het zelfs helemaal niet te lukken.

Tot de jaren 80 was België hét land van het sociaal overleg, meer nog dan de Scandina­vische landen. De bonden werkten mee aan een constante stijging van de productiviteit, in ruil waren de werk­gevers bereid geregeld de ­lonen te ver­hogen. België was toen het modelland. Uit die tijd dateert ook de traditie dat de Belgische werkgevers, vakbonden én overheid één keer samen gingen dineren: tijdens de jaarlijkse con­ferentie van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) in ­Genève, in restaurant Eaux ­Vives aan het meer. De hele ­IAO-wereld keek toen verbaasd toe: in andere landen waren de werk­gevers, vakbonden en overheid ­vijanden of minstens tegenstrevers. ‘Le diner des belges’ was een rariteit waaraan ons land zijn reputatie van ‘land van het sociaal overleg’ dankte, ook al is de verstandhouding intussen weggesmolten. Al dertig jaar lukt het niet meer om een loon­akkoord te sluiten zonder einde­loze disputen en zonder dat de ­regering miljoenen op tafel legt. Ook andere kwesties, zoals de wegwerking van de discriminatie van de arbeiders, krijgen ze niet opgelost.

Donderdag zei Geert De Poorter, de topambtenaar van de FOD Werk, aan De Standaard dat hij een budgetje heeft om ‘Le diner des belges’ tijdens de IAO-conferentie in Genève in juni van dit jaar, in ere te herstellen en dat de sociale partners positief reageren op het idee. ‘Ik grijp elk middel aan om de verstandhouding onder de sociale partners te herstellen.’

‘In het buitenland komen we ­beter overeen dan thuis’, gaf de toevallig passerende oud-minister van Werk Kris Peeters (CD&V) als commentaar. (g.teg)

Het artikel en de bijhorende actualiteitsinformatie in de krant kan u hier lezen:

https://www.standaard.be/cnt/dmf20210429_97857821