Toekomst van de ouderenzorg

Over de toekomst van de ouderenzorg modereerde Guy Tegenbos op 15 december een debat van de Izidok-academy waaraan meer dan 700 artsen en andere medici en paramedici op afstand deelnamen.

Deelnemers aan het debat: geriater prof. Jos Tournoy (KU Leuven); huisarts Stefan Bruylants; Vlaams Parlementslid Lorin Parys (N-VA); Margot Clot, gedelegeerd bestuurder van Zorgnet-Icuro, en Jan Bertels, kabinetschef van federaal minister van Volksgezondheid, Frank Vandenbroucke (SP.A).

https://www.izidokacademy.com/media/Toekomst+van+Ouderenzorg/1_dt692mym