Moderator & Spreker

Moderator

Een debat kan leuk en zelfs ontspannend zijn, maar doorgaans is het ook de bedoeling dat het leerzaam is.

Dan is het handig een moderator te hebben die thuis is in de materie. Met meer dan dertig jaar Wetstraatjournalistiek op de teller, en evenveel of meer jaren ervaring in tal van beleidssectoren – onderwijs, sociale zekerheid, gezondheidszorg en welzijn, arbeid en sociale economie, bestuurlijke organisatie, … – is Guy Tegenbos een door de wol geverfd moderator die niet duldt dat een debat niet leerzaam is.

Hij houdt van het politieke debat, en zeker ook van het beleidsdebat. Hij onderscheidt:

Spreker

Guy Tegenbos spreekt graag over de politieke actualiteit, en over beleidssectoren als het onderwijs, de sociale zekerheid, gezondheidszorg en welzijn, arbeid en sociale economie, bestuurlijke organisatie. Hij discussieert dan ook graag met het publiek daarover.
Hij is kritisch voor het tweelandenland België met z’n constructiefouten, en met z’n foute politieke cultuur die de deelstaten helaas voor een deel hebben overgenomen.
Op een aantal punten is hij blij dat Europa veel macht naar zich toe trekt; “vooral in domeinen waarin we toch niet in staat waren te beslissen of goed te beslissen”.