Geestelijke gezondheid, één hand, en de tube tandpasta

Het Vlaams Parlement denkt na over een mogelijke staatshervorming en nodigde twee gasten uit: Guy Tegenbos (namens de Staten-Generaal Geestelijke Gezondheid) en Jo De Cock, topman van de federale ziekteverzekering (Riziv).

U kan de twee inleidingen het daarop volgend debat hier bekijken: eerst Jo De Cock en dan, na 45 minuten Guy Tegenbos. Vanaf 1 uur 20′ begint de vraagstelling van de parlementsleden.

https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/1489143#video

(Klikken op de rode pijl en enkele minuten wachten op het begin.)

Enkele citaten van Guy Tegenbos:

“De Geestelijke Gezondheidszorg is de Assepoes van de Gezondheidszorg. Ze mag het vuile werk doen: mensen die door de maatschappij vermorzeld of gekwetst zijn, herstel bieden, en daarvoor krijgt ze te weinig middelen en mensen, en te weinig waardering en dankbaarheid.”

“Als jongeren een been breken, ademhalingsproblemen hebben of nierproblemen, worden ze meteen geholpen. Als ze een mentaal probleem hebben, moeten ze makkelijk 100 dagen wachten voor er iemand voor de eerste keer naar hen kijkt. Dit is mishandeling.”

“Refederaliseren? Bevoegdheden wegnemen van de deelstaten en terug aan de federale overheid geven? Dat is zoals proberen de tandpasta die uit de tandpastatube geknepen is, er opnieuw in te duwen. Dat lukt dus niet. Overigens heeft het federale niveau om de 5 jaar, 2 jaar lang geen regering.”

“De geestelijke gezondheidsmensen hebben nagedacht over een staatshervorming. Als ze neerkomt op de overheveling van nog een bevoegdheid, hoeft het niet voor ons. Wij willen af van de gefragmenteerde zorg en het versnipperd beleid van nu. Wij willen geïntegreerde zorg en dus ook geïntegreerd beleid. In één hand. Welke hand, maakt minder uit. Maar wellicht wordt het de Vlaamse.”

De slides zijn elektronisch te bekomen op aanvraag: guy@tegenbos.be