Guy Tegenbos & Yves Desmet over 20 jaar wetten over euthanasie, palliatieve zorg en patiëntenrechten

Interview door Wim Distelmans en Désirée De Poot, gepubliceerd in Peiler, Tijdschrift over palliatieve zorg en levenseinde. Blz. 6 tot 12.

https://forum-palliatieve-zorg-website.cdn.prismic.io/forum-palliatieve-zorg-website/c6276617-1383-4196-87f7-c32f3b3d05b6_PEILER23_jul2022.pdf

Onder meer over :

Er moet een decreet komen dat de palliatieve zorg verzekert.

Je hebt in een samenleving krachten nodig die dingen aanbrengen. Maar veranderen, dat kunnen media niet alleen; je hebt iemand nodig die door de megafoon roept.

De drie wetten hebben een grote verandering in het denken teweeg gebracht, maar ze zijn alledrie verouderd intussen.

Palliatieve sedatie moet onder dezelfde meldingsplicht vallen als euthanasie